ModrýLosos.sk Hypotekárne úvery - online porovnanie úverov

 

Konsolidácia úverov

Konsolidácia úverov je nahradenie viacerých úverov ako aj rôznych splátok splátkových spoločností a vyčerpaných debetov jedným úverom. Cieľom je znížiť úrokovú záťaž klienta a nahradiť všetky tieto splátky jednou splátkou s podstatne nižším úrokom.

Zabezpečenie:

  • záložné právo k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa na území SR,
  • poistenie založenej nehnuteľnosti.

Čím vyššia hodnota založenej nehnuteľnosti, tým je vyšší predpoklad na získanie dostatočne vysokého úveru.

   

Prevádzkovateľom portálu modrýlosos.sk je CASIDIS s.r.o., Samostatný finančný agent v zmysle zákona 186/2009, Registračné číslo: 124608, Číslo rozhodnutia: OKP-8103/2010, oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie od 7.8.2010. Na základe požiadavky klienta, bude klient informovaný o výške peňažného plnenia.